RCT: Reconnective Teraphy

מתרגשת לשתף בשיטה חדשה שהוספתי לארגז הכלים שלי בקליניקה:

בכולנו יש את המידע לגבי הבריאות הגופנית שלנו. אותה תבנית מושלמת של בריאות מייטבית נמצאת בכולנו. הגוף האנרגתי מכיל את הגוף הפיזי ואוגר את המידע לגבי הגוף הפיזי, הגוף המנטלי והתבניות שלו. הגוף האנרגתי הזה כולל את הרגשות שלנו, המחשבות והזכרונות שלנו, וגם את העתיד שלנו. במהלך השנים והחוויות שאנו צוברים, אנו מאבדים את הבריאות שלנו כשנוצרים שברים, פגיעות, בין הגוף האנרגתי לבין הגוף הפיזי.

מטרת התהליך של הreconnective Teraphy (RCT) לאפשר מחדש את החיבור בין הגוף הפיזי, לגוף האנרגתי. בחיבור הזה נמחקות פגיעות שנוצרו ונוצרים מחדש חיבורים שמתבטאים בבריאות שלנו. במהלך התהליך, הגוף מקבל את המידע כיצד להבריא את עצמו.

הבניה מחדש באותו אזור שהיה פגוע, מתבטאת בגוף הפיזי וגם בגוף המנטלי, בפונקציונליות וגם בגוף הרגשי. התבנית החדשה משפיעה על המקום הפגוע, בין אם הוא רגשי, מנטלי או פיזי. אין שום צורך בעיבוד רגשי או תהליכים קשים של ניתוח טראומות עבר. לפי הניסיון שנצבר עם השיטה, גם טראומות רגשיות נרפאות בתהליך הRCT.

קישור לאתר בארהב